Meny
Laddar...

Personuppgiftspolicy

Svante Bergströms Teaterstiftelse

 

Hantering av dina personuppgifter

Svante Bergströms Teaterstiftelse (nedan Teaterstiftelsen) värnar om din personliga integritet och strävar efter att skydda dina personuppgifter på bästa sätt. Denna policy beskriver varför Teaterstiftelsen samlar in information om dig och hur informationen hanteras.

Vilka personuppgifter Teaterstiftelsen behandlar

När du gör en ansökan om bidrag godkänner du att Teaterstiftelsen samlar in personuppgifter om dig. De uppgifter som Teaterstiftelsen samlar in är för- och efternamn, företag/förening/ensemble du arbetar för, adress, telefonnummer, mobilnummer, e-postadress och bankkontonummer.  

Varför Teaterstiftelsen behandlar personuppgifter

Dina personuppgifter behövs för att vi ska kunna fullfölja Teaterstiftelsens åtaganden gentemot dig samt i vissa fall komma i kontakt med dig. Dina uppgifter används också för att vi ska kunna ge relevant information till eventuellt andra som kan komma att beröras i samband med eventuell utdelning av medel från Teaterstiftelsen. Teaterstiftelsen eller Teaterstiftelsens samarbetspartners kommer inte att använda dina personuppgifter för direktmarknadsföring eller för andra marknadsföringsändamål.

Vilka Teaterstiftelsen delar personuppgifter med

Teaterstiftelsen delar inte dina uppgifter med andra förutom med banker i samband med en eventuell utbetalning av bidrag.

Hur länge Teaterstiftelsen sparar dina uppgifter

Teaterstiftelsen sparar dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för att Teaterstiftelsen ska kunna fullfölja åtaganden gentemot dig samt uppnå de ändamål som beskrivs i denna policy. Om du begär att dina personuppgifter ska raderas från Teaterstiftelsens register tas dina personuppgifter bort så snart det är möjligt, med undantag för avidentifierade uppgifter som Teaterstiftelsen kan komma att spara för statistikändamål. Teaterstiftelsen kan även komma att behålla dina uppgifter om Teaterstiftelsen på grund av lag eller myndighetsbeslut tvingas att göra så. Detta gäller till exempel rapportering till Skatteverket.  

Dina rättigheter

Du har rätt att efter en skriftlig begäran, som måste vara undertecknad av dig personligen, till postadressen nedan, få tillgång till dina personuppgifter. Du har även rätt att få felaktiga uppgifter rättade, raderade och invända mot att uppgifterna används för direktmarknadsföring. Du har även rätt att invända att dina uppgifter används för profilering samt begära flyttning av dina personuppgifter.

Teaterstiftelsen är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

Svante Bergströms Teaterstiftelse, org.nr 802478-2016, Birger Jarlsgatan 69,
113 56 Stockholm

Vill du komma i kontakt med Teaterstiftelsens dataskyddsombud mailar du till info@teaterstiftelsen.se